Zalay Buda, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. stratégiai projektvezetőjének előadása (2019.02.18. )

A Fiatalok a közéletben program következő eseménye a Pécsi Leőwey Klára Gimnáziumban került megrendezésre két osztály részvételével. A meghívott előadó Zalay Buda, a Hauni Hungária Gépgyártó Kft. stratégiai projektvezetője volt, aki a gimnázium igazgatójának, Dr. Zalay Szabolcsnak az öccse. Ez a személyes szál valójában a véletlen műve, de érdekesebbé tette a találkozót.

Zalay Buda személyében Pécs iránt nagyon mélyen elkötelezett, a város fejlődéséért tevékenykedő közéleti- és gazdasági szakembert ismerhetett meg a diákság. Zalay Buda élettörténete érdekes módon újra és újra a Budapest és Pécs között való választás dilemmájával küzdő lokálpatrióta története. Jelképes életút, és tipikusan pécsi, így a hallgatóság számára tanulságos történet. Buda ahányszor válaszút elé került, hogy a fővárosban folytassa munkáját, vagy Pécsett maradjon, mindig szülővárosát választotta, és e döntések egyre inkább megerősítették benne városunkhoz való kötődését, a közéleti szerepvállalás fontosságát.

Buda előadása során a diákságot érzékelhetően nagyon megragadta sorsának alakulásában a tanárok szerepe. Elmesélte, hogy alapvetően humán beállítottságú, közepes tanuló volt középiskolás éveiben. Ám pont a humán tantárgyakból nem voltak olyan jó tanárai, a reál tantárgyakat oktatók sokkal jobb pedagógusok voltak. Olyannyira, hogy matematikából magántanára a korrepetálásra szoruló diákot felhozta olyan szintre, hogy 100%-os írásbeli felvételit írt. Így került a Pollack Mihály Műszaki Főiskola informatika karára, így lett IT szakember. Tanácsként idézte Konfuciusz bölcseletét: „Ha egy olyan foglalkozást választasz, amit szeretsz, akkor egy napot sem kell dolgoznod életed során.” A véletlenszerű pályaválasztás számára megadta érdekes módon azt, hogy munkáját nem feladatnak, foglalkozásnak éli meg, hanem hivatástudattal, küldetéstudattal alkotásnak, örömforrásnak tekinti. Az informatikai projektekben ő nem a programozói elmélyült munka irányába ment, hanem a menedzsmentbe került, a vezetői szerepkört választotta, ami a humán készségeknek és érdeklődésnek sokkal inkább megfelelő terület. Ettől érzi jól magát a bőrében, és a diákoknak is e tanáccsal szolgált: Törekedjetek a mély önismeretre, figyeljétek önmagatokat. Térképezzétek fel, mik az erősségeitek és mik a gyengeségeitek. Ha sikerül valami, elemezzétek, mi vezetett az eredményességhez. Ha kudarc ér, gondoljátok végig mik voltak a gyenge pontok. Így kerülhettek majd a helyetekre. A kiegyensúlyozott és boldog életnek ez a lényege: ott lenni, ahova tartozunk, ahol önazonosak lehetünk.

E jó tanácsokon kívül mesélt közéleti szerepvállalásairól is. Amellett, hogy a versenyszférában dolgozik, van két saját cége, ami a kkv szektor része, és felüdülést jelent számára. Főiskolás éveiben alapító tagja volt a Mecsek Sport Egyesületnek, mind a mai napig működtetik kosárlabda közösségüket. Emellett elnökségi tagja a Baranya Megyei Kosárlabda Szövetségnek, ahol társadalmi munkában, fizetség nélkül dolgozik. Alapító tagja az Informatikai Vezetők Társaságának, mely közösség a dél-magyarországi régió digitális kompetencia fejlesztéséért tevékenykedik. A Pécs-Baranyai Kereskedelmi és Iparkamara IT bizottságának elnöke, mely területen a megye vállalkozásait segítik szintén önkéntes, ingyenes munkában, a gazdaságélénkítés célja mentén. Ezek az önkéntes közéleti feladatok őt boldoggá teszik, örömforrások, egyrészt ezért tevékenykedik e szerepkörökben. Másrészt és hangsúlyosabban az a cél vezérli, hogy ne kelljen Budapest és Pécs között választania a jövő generációjának, ha karrierjében is teljes életet szeretne elérni. Olyan gazdaságilag és közösségeiben erős Pécset álmodik, ahol maradni tudnak a fiatalok, nem kell szüleiket, rokonaikat itt hagyva távol keresni helyüket, sikereiket.

A diákokra inspiratívan hatott Buda előadása, többször kérdezték is őt, jó hangulatú beszélgetés alakult ki. Zalay Buda élettörténete és prezentációja komoly motivációs erővel bírt, a program maradéktalanul teljesítette célját a közéleti szerepvállalás lehetőségeinek és örömeinek bemutatásával.