Sopianae Közösségépítő Program – Kertváros

A Sopianae Közösségépítő Program Kertvárosban a településrész társadalmi, kulturális és demográfiai adottságaira tekintettel a Pécsi Apáczai Csere János Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium, Alapfokú Művészeti Iskola intézményeivel együttműködésben, azok bevonásával valósult meg. A korábbi programok tapasztalatait és az intézmények vezetőségével való egyeztetéseket figyelembe véve az ifjúsági korosztályt azonosítottuk a program elsődleges célcsoportjának. Ennek megfelelően a programon elsősorban a közösségi szolgálatban érintett 9-12 évfolyamos diákok és kísérőik vettek részt több csoportban.

A közösségfejlesztésben jártas foglalkozásvezetők rávilágítottak arra, hogy a közösségi szolgálatnak mennyire nagy befolyása van a pályaválasztásra, a munkavállalásra, a kapcsolatrendszerekre, valamint a helyi és városi közösségi, önkéntes tevékenységekre, és így a helyi társadalom életére, életminőségére is.

A programon nagy hangsúlyt fektettünk a közösségi munkamódszerek ismertetésére és alkalmazásuk bemutatására is. Így a vállalkozó kedvű diákok részt vettek a közösségi interjú, beszélgetés gyakorlásában. E gyakorlatok keretében a diákok beszámoltak a közösségi szolgálatban szerzett tapasztalataikról, például óvodában, civil szervezeteknél, állatvédő szervezetnél végzett önkéntes tevékenységeikről.

A program sikeresnek tekinthető, hiszen a fiatalok a program zárásaként megfogalmazták, hogy szívesen részt vennének a Kertvárosban működő civil szervezetek, helyi közösségek programjain.