Projektismertető

A kedvezményezett neve: Sopianae Kulturális Egyesület
A projekt címe: Közösségek Pécsért
A szerződött támogatás összege: 25 000 000 Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100%

A projekt tartalmának bemutatása: A Sopianae Kulturális Egyesület támogatási kérelmet nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP-1.3.5-16 kódszámú Felhívásra „Közösségek Pécsért” címmel. A támogatási kérelmet az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője támogatásra érdemesnek ítélte és az Egyesülettel 2017. májusában Támogatási Szerződést kötött. A projekt megvalósítására 2017. május és 2020. április között kerül sor. A projekt célja a közösségi és generációk közötti kohézió erősítése Pécsett, ezek révén pedig a kreatív együtt gondolkodás, továbbá tanácsadási szolgáltatások révén a helyi lakosság intenzívebb bevonása. Cél emelett a helyi közösségek véleményformáló erejének növelése, intenzívebb megjelenése a helyi fejlesztésekben. A projekt potenciális célcsoportját Pécs város teljes lakossága képezi, de ezen belül a fókuszt a 18-35 év közöttiek, valamint az idősek jelentik.

 • A projekt megvalósításval a Sopianae Kulturális Egyesület hozzájárul:
 • a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez;
 • az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához;
 • a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez;
 • a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.

A projekt keretében megvalósuló szakmai tevékenységek:

 • célcsoport toborzása, bevonása
 • önképzés
 • a projekt tevékenységet bemutató generációk közötti együttműködést, kapcsolattartást, kommunikációt támogató események szervezése, lebonyolítása
 • önkéntes tevékenység keretében biztosított szolgáltatások nyújtásának megszervezése, közvetítése
 • kapcsolattartás és adatszolgáltatás az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezettel (Új Nemzedék Központ Nonprofit Kft.)
 • helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények vagy a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezése
 • szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezése a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése és a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében
 • közösségi aktivitás erősítését célzó események, programok és rendezvények szervezése, illetve lebonyolítása
 • családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatása

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.30.
A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00051