Önkéntesség

Tegyél Pécsért, a pécsi közösségekért!

Pécs kulturális sokszínűségében a városi lakosság különféle közösségeinek visszatükröződése látható. A pécsi közösségek magukban hordozzák a fejlődést, a kreativitást, a társadalmi sokszínűséget. A „Közösségek Pécsért” projekt a közösségi és generációk közötti kohézió erősítését tűzte ki célul a helyi lakosság önkéntességen alapuló intenzív bevonásával. Az önkéntességen és az önzetlenségen alapuló társadalmi attitűd kialakításával és térnyerésével a városi polgárok és közösségeik között új kapcsolatok, ismeretségek, barátságok jöhetnek létre, melyek a megismerés révén az előítéleteket csökkenthetik és az egymás iránti elfogadást erősíthetik. A közösségek és emberek közötti kommunikáció hozzájárul Pécs város társadalmának kohéziójához, és erkölcsi, szociális, kulturális, valamint közvetetten gazdasági fejlődéséhez.

A „Közösségek Pécsért” 2017-2020 között megvalósuló, az EFOP-1.3.5-16 Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével konstrukcióban megvalósuló projekt célja, hogy generációkon is átívelő programokkal, intézményesített háttérrel növelje a pécsi lakosság körében az önkéntességre való hajlandóságot, az önzetlenségen alapuló társadalmi aktivitást, a közösségi szerepvállalást a helyi élet szervezésében és döntéshozatalban.

LÉGY AZ ÖNKÉNTESÜNK!

Önkéntesnek bárki jelentkezhet, aki a programjainkat segíteni kívánja, új tapasztalatokat, új barátokat szeretne szerezni, új ismeretségeket kötni! Jelentkezni a Regisztrációs lap kitöltésével (link) a Sopianae Kulturális Egyesületnél, mint fogadó szervezetnél lehet. Az önkéntes jogviszony, a projektben való részvétel az Önkéntes szerződés megkötésével jön létre.

Önkéntesként, hogy el tudd látni a munkádat, segítünk felkészülni és a feladataid ellátáshoz megkapsz minden információt. A projekt keretében önkénteseink számára nyújtott támogatásaink:

 • A fiataloknak ifjúsági önkéntes tréning megvalósítása
 • Pécsi Önkéntes és Közösségi Pont létrehozása és működtetése
 • Pécsi Önkéntes és Közösségi Kerekasztal fórum működtetése
 • Felkészítés, tájékoztatás a programokról
 • Tanácsadás, információnyújtás

A projektben számos olyan programot valósítunk meg, melyekkel akár szakmai ismereteidet is bővítheted, illetve hasznos információkhoz juthatsz a közösségfejlesztés, a szociális és munkaerő-piaci szolgáltatások területéről is. Programjaink, amiken szívesen látunk önkéntesként:

 • HÍD programsorozat a generációk közötti közelítés érdekében városrészi (Uránváros, Kertváros, Belváros és Keleti városrész) programok által segíti a közösségi kohézió erősítését
 • Nemzetiségek napját évente egy alkalommal rendezzük meg, és amely a nemzetiségek és a többségi társadalom közötti kohézió, valamint a be- és elfogadó pécsi közösségi attitűd erősítését szolgálja
 • TRADE-íció klubfoglalkozások, melyek célja, hogy a helyi fejlesztési igényeket, a szolgáltatási elvárásokat, munkaerő-piaci igényeket minél hatékonyabban feltérképezzük a városi lakosság körében
 • Fiatalok a közéletben előadássorozat a 18-35 éves korosztály önkéntességének, közéleti-közösségi aktivitásának elősegítésére koncentrál
 • Sopianae Közösségépítő Programok a város egészét érintő közösségi bevonásra és aktivizálásra fókuszálnak egyedileg tervezett programokkal, a közösségi aktivitás és véleményformálás erősítése érdekében.
 • Intergeneráció klub foglalkozások célja a többgenerációs családok közösségi kohéziójának erősítése, a szeniorok bevonása az önkéntes munkavégzésbe.