HÍD programsorozat

Több hazai és nemzetközi kutatás is kimutatta, hogy az eltérő generációkba tartozók nehezebben találják meg egymással a hangot, mint saját kortársaikkal. A generációs különbségek kihatnak a közösségi életre, az együttműködés hatékonyságára is. Az X és az Y generáció után a Z-generáció (1995-2010 között születettek) is a közösségi élet aktív részesévé válik, így a nyitottság, elfogadás, rugalmasság jelentősége a generációs marketing által „veteránoknak” nevezett és a „Baby boom-korszakban” született emberek és az új típusú nemzedékek között felértékelődik. A programsorozat célja a generációk közötti közelítés. Ennek érdekében városrészi programok segítik a közösségi kohézió erősítését a baranyai megyeszékhely egészén. A megvalósításba helyi-városrészi civil szervezeteket is bevonunk. A programsorozat egy-egy eseménye a Belvárosban, Kertvárosban, Uránvárosban és a Keleti városrészben valósul meg.