Haffner-Kiss Alexandra, a Sopianae Kulturális Egyesület elnökhelyettese

A projekt egyik fő pillére, a fiatalok önkéntességének, közéleti-, közösségi aktivitásának erősítése. A „Fiatalok a közéletben” előadássorozat keretében tematikusan, egy-egy témakör köré szervezve tartjuk meg a programokat. A megvalósításba bevonásra kerülnek a Pécsi középiskolák tanulói. Az előadásokon lehetőséget biztosítunk egy-egy, a közélet valamely területén sikeres, ismert, fiatal pécsi szereplő számára, hogy közreműködjön a fiatalok tájékoztatásában, lehetőségeik feltérképezésében, és annak felismerésében, hogy tehetségükkel és lehetőségeikkel hogyan tudnak élni. Kiemelt cél, hogy tudatosítsuk és propagáljuk az aktív társadalmi felelősségvállalás-, az aktív közéleti szerepvállalás jelentőségét, valamint az önismeret- és személyiségfejlesztés fontosságát.

A Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnázium 11. A. informatikus, és 11. G. gépész diákjai számára Haffner-Kiss Alexandra, a Sopianae Kulturális Egyesület elnökhelyettese tartott előadást. A Közösségek Pécsért projekt bemutatásával kezdte előadását, elmondta, hogy a pályázati program különböző rendezvényei a generációk közötti együttműködést, a társadalmi összetartás erősítését; az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdítását; a közösségi integrációt és a civil társadalom megerősítését szolgálják.

Megkérdezte a résztvevő diákokat, hogy ők milyen önkéntes munkát vállaltak már eddig, milyen közösségi szolgálati feladatokban vettek részt, milyen tapasztalataik voltak ezzel kapcsolatban. A kötetlen beszélgetésben kirajzolódott, hogy a diákoknak alapvetően pozitív élményeik vannak a főként kulturális területeken végzett segítő feladatokkal kapcsolatban, hasznosnak érzik, hogy bepillantást nyerhettek a tanult szakmájuktól abszolút különböző területekre. Elmondta Haffner-Kiss Alexandra, hogy a Sopianae Kulturális Egyesület várja a diákok jelentkezését a jövőben is rendezvényszervezésben-, rendezvények lebonyolításában való részvételre, kimondottan hozzá fordulhatnak a diákok, ha érdekli őket az egyesülettel való együttműködés lehetősége, ő foglalkozik a szervezetben az önkéntes segítőkkel.

Ezután mesélt Alexandra saját pályafutásáról, azokról az önkéntes és közösségi munkákról, amiben fiatal kora ellenére (25 éves) része volt már. A Richter János Zeneművészeti Szakgimnáziumban kezdte közéleti munkáját, tagja volt a diákönkormányzatnak. Így mikor a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karán folytatta tanulmányait kereste a diáksegítői feladatokat, mert öröm volt számára e szerepvállalás. Először a Diákjuttatási és Kollégiumi Bizottság titkáraként, később elnökeként tevékenykedett. Ezzel párhuzamosan bekapcsolódott az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat Pályázati és Ösztöndíj Bizottságának munkájába is. Biztatta a középiskolásokat, hogy egyetemi éveik alatt vegyenek majd részt közéleti tevékenységekben, hiszen ott közösségre lelhetnek, aktív részesei lehetnek az egyetemi élet formálásának. Nagyon sok lehetőséget találhatnak ma már a felsőoktatásban azok, akik részt szeretnének venni a közéleti munkában, csak nyitottan, aktívan kell keresni a lehetőségeket, és alkotó, kezdeményező módon kell a dolgok elé állni. Így volt ezzel Alexandra is, aki a Művészeti Kari tanulmányai mellett elkezdte a Közgazdaságtudományi Egyetemet is. Itt konferenciák szervezésében vett részt. A Közgázon nyert újabb tapasztalatait a Művészeti Karon tudta kamatoztatni, kezdeményezte az ott addig ismeretlen szakkollégiumi rendszer kiépítését. Igen jelentős feladat volt megalapítani e szakkollégiumot a tagtoborzástól kezdve a szakmai programterv-, a létesítő okirat-, valamint a szervezeti és működési szabályzat kidolgozása után a kar vezetőségével való egyeztetés és működésük engedélyeztetése komoly feladat volt.

Mesterszakos képzése során a Doktorandusz Önkormányzatban töltött be irodavezető-gyakornoki pozíciót és mellette a szakkollégium titkáraként tevékenykedett. Ez idő tájt ismerte meg a Sopianae Kulturális Egyesületet, melynek égisze alatt megalapították zenésztársaival a Sopianae Rézfúvós Együttest. Folyamatosan hozták ekkor már magukkal az elvégzett sikeres feladatok az újabb lehetőségeket, így miután felvételt nyert a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori iskolába hamarosan megválasztották a Doktorandusz Önkormányzat küldöttgyűlési képviselőjének, ahol a Doktori Iskola hallgató társait képviselheti. A Sopianae Egyesületben is további feladatokat kapott projektmenedzseri munkakörben. E feladatkörben nyújtott teljesítményének eredményeként ma már az Egyesület elnökhelyettese. Közéleti munkásságáért számos elismerésben részesült: 2016-ban az Emberi Erőforrások Minisztériumától a Nemzet Fiatal Tehetsége címet kapta, több ízben részesült Rektori elismerésben, és a Nemzet Kiválósága címet is elnyerte.

Haffner-Kiss Alexandra bíztatta a diákokat, hogy vállaljanak ők is önkéntes, közösségi munkát, mert ez segít számukra kitűnni a tömegből. Nem elegendő csupán jól tanulni, a szakmájukban jól teljesíteni, különlegesnek, értékteremtőnek kell lenni ahhoz, hogy sikeresek lehessenek. A munkáltatók is szívesebben alkalmaznak olyan kollégákat, akik közéleti szerepvállalást tudnak felmutatni, hiszen ez jellemzi a személyiségüket: önzetlenségről, szorgalomról, felelősségvállalásról, terhelhetőségről, tenni akarásról vall. Az önkéntes munkával olyan munkatapasztalatokra lehet szert tenni, ami olykor azonnal-, de lehet, hogy csak később válik kifizetődővé. Minél több mindenhez ért valaki, annál könnyebben érvényesülhet az életben. Az önkéntesek tapasztalattal bíró pályakezdőkké válhatnak, ami a munkáltatók leghőbb vágya, s ma már alapelvárása.

Az előadás maradéktalanul eredményes volt. A fiatalok közéleti szerepvállalási lehetőségeinek bemutatására Haffner-Kiss Alexandra eddigi életútja a legékesebb példa. A példa a mai diákok számára is követendő érték, a konkrét élettörténetek tudják megmutatni számukra azokat a lehetőségeket, amivel ők is élhetnek majd, s tenni tudnak közösségük fejlődéséért, saját életük kiteljesítéséért.