Beszélgetés Decsi István alpolgármester úrral az Apáczai Csere János Gimnáziumban (2019.01.31.)

A Fiatalok a közéletben program következő eseménye a Pécsi Apáczai Csere János Gimnáziumban került megrendezésre Decsi István, Pécs Megyei Jogú Város alpolgármestere, önkormányzati képviselő részvételével.

Alpolgármester Úr az Apáczai Gimnáziumban érettségizett, nagy örömmel látogatott el egykori alma materébe. A beszélgetés során felidézte a középiskolában eltöltött éveket, élményeket, mesélt a diákoknak arról, hogy miért szerette ezt a közösséget, és mennyire meghatározóak a kamasz évek az ember későbbi életében. Külön hangsúlyozta az informatika és a nyelvek fontosságát, s felidézte e tantárgyakkal kapcsolatos rendkívül meghatározó gimnáziumi emlékeit.

2016-ban választották meg alpolgármesternek. Feladatának tekinti, hogy Páva Zsolt 2014-ben ismertetett polgármesteri programjának végrehajtásában segítséget nyújtson. E fejlesztési programon belül is kiemelten fontosnak tartja a munkahelyteremtést és beruházás ösztönzést, illetve azt a hatalmas fejlesztési lehetőséget, amelyet az új EU-s pénzügyi ciklus jelent Pécsnek. Ennek tükrében röviden elemezte a diákok számára érthető terminológiákkal a régió gazdasági helyzetét, és vázolta a városvezetés azon törekvését, hogy Pécset mely eszközökkel kívánják integrálni, visszacsatolni a gazdasági vérkeringésbe.

Ellátta a diákokat tanáccsal a pályaválasztást illetően, kitért arra is, hogyan látja ma a fiatalok helyzetét és munkaerő-piaci lehetőségeit Pécsen. Buzdította a diákokat a saját élményein és tapasztalatain keresztül bemutatva, hogy ha van vagy lesz rá lehetőségük, akkor töltsenek el időt külföldön is a tanulmányaik során.

Az előadást követően Alpolgármester Úr a résztvevő fiatalokat kérdezte pályaválasztási szándékaikról, elképzeléseikről. Kikérte a diákok véleményét Pécs kulturális életével kapcsolatosan. Kíváncsi volt a gimnazisták ötleteire is, azzal kapcsolatban, hogy mi hiányzik nekik Pécsett a mindennapi életükben, illetve kulturális vonatkozásban. Önfeledten, talpraesetten fogalmazták meg a fiatalok tapasztalataikat, véleményüket és elgondolásaikat a fenti témákban.

E jó kedélyű, kötetlen, oldott beszélgetéssel a program maradéktalanul elérte célját. A diákok nagy lelkesedéssel tapasztalhatták, hogy milyen jó érzés és fontos közéletben való részvétel, s hogy aktivitással, szerepvállalással ők is tudják környezetüket, társadalmi életüket változtatni, formálni.