Az 500 éves reformáció

Bertalan János nyugalmazott magyar- történelem szakos tanár tartott interaktív előadást, beszélgetést a reformáció 500 évéről. A történelmi előzmények bemutatása után a reformáció okait, szereplőit és ágait ismertette, majd párhuzamokat vont a zene, a költészet főbb képviselői és a reformátorok közt. A téma érdekessége végett egy kölcsönös interaktív foglalkozás jött létre mely keretében a jelenlévők megismerhették a magyar könyvnyomtatás, az oktatás és a politika reformációval kapcsolatos alakjait is mint például Dévai Bíró Mátyás, Batizi András, Sylvester János, Heltai Gáspár, Honterus János, Bornemisza Péter munkásságát.

A program arra irányult, hogy a reformációról birtokolt tudást az irodalmi alkotásokon, az írók és költők, valamint a kor meghatározó személyiségein keresztül közelebb hozza a fiatalokhoz. Az esemény egyik célja az volt, hogy segítse a kommunikációt, a kapcsolatépítést a fiatalok és az idősebb generáció között.

A reformáció a keresztény katolikus egyház és élet megújítása az evangélium szellemében, valamint a reformáció 2017-es jubileuma kiváló alkalom és lehetőség arra, hogy jobban megismerjük és megértsük, mit adott a reformáció Európának és a nagyvilágnak, mi a reformáció lényege, ma is érvényes fő üzenete, hogyan változtatta meg az egyházat, a társadalmat, a közösségeket a protestáns keresztény hit az elmúlt fél évezredben. A foglalkozás végére a résztvevők felismerték, hogy történelmünk meghatározó eseményeinek közös átélése, erősíti a kapcsolatokat a generációk közt.