Projektindító sajtóközlemény

A Sopianae Kulturális Egyesület az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című, EFOP-1.3.5-16 kódszámú Felhívásra benyújtott „Közösségek Pécsért” című támogatási kérelme támogatói döntésben részesült. A támogatott projekt célja a közösségi és generációk közötti kohézió erősítése Pécsett, ezek révén pedig a kreatív együtt gondolkodás, továbbá tanácsadási szolgáltatások révén a helyi lakosság intenzívebb bevonása. Cél emellett a helyi közösségek véleményformáló erejének növelése, intenzívebb megjelenése a helyi fejlesztésekben. A projekt potenciális célcsoportját Pécs város teljes lakossága képezi, de ezen belül a fókuszt a 18-35 év közöttiek, valamint az idősek jelentik.

A Sopianae Egyesület 2007 óta szervez közművelődési, kulturális és művészeti rendezvényeket Pécs városában. Tevékenységünket 2014 óta Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatával megkötött közművelődési megállapodás alapján látjuk el. Pécs Megyei Jogú Város polgármesterének felkérésére Egyesületünk látja el 2014 őszétől Pécs Megyei Jogú Város Első Világháborús Emlékbizottsága működtetésének feladatait, mely feladat ellátásáért Egyesületünk külön támogatásban nem részesül. Emellett egyesületünk működteti a Sopianae Rézfúvós Együttest, mely több pécsi városi kulturális program állandó fellépője. Tevékenységünk tematikusan az alábbi témakörökbe sorolható: Európai Unió, Pécs és térsége fejlesztése, a pénzügyi kultúra terjesztése és az élet számos területén hasznosítható gazdasági alaptudás közvetítése középiskolás fiatalok felé, történelem és hagyományápolás. A programokkal az elmúlt években az Egyesületünk több, mint 6000 embert ért el.

A „Közösségek Pécsért” projekt megvalósításával a Sopianae Kulturális Egyesület hozzájárul a generációk közötti együttműködés és kapcsolat, a társadalmi összetartás erősítéséhez; az önkéntes és karitatív tevékenységekben való részvétel előmozdításához; a közösségi integráció, a civil társadalom megerősítéséhez; a társadalmi szolidaritás céljának eléréséhez.
A projekt keretében önkéntesek bevonásával valósítjuk meg a projekt tevékenységet támogató események szervezését és lebonyolítását, helyi hagyományok ápolását célzó rendezvények és a nemzetiségek kulturális identitásának elmélyítését szolgáló programok szervezését, szakmai fórumok, konferenciák és rendezvények szervezését a közéleti szerepvállalás és érdekképviselet elősegítése, a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség kultúrájának erősítése a fenntartható fejlődés tudatosítása érdekében, valamint közösségi aktivitás növelését célzó események, programok és rendezvények szervezését, a családok megerősítését, fiatalok felelős életre nevelését segítő programok támogatását. A programok az EFOP-1.2.3-VEKOP/15 Komplex ifjúsági fejlesztések – új nemzedék újratöltve kiemelt projekt kedvezményezett szervezetével együttműködve valósulnak meg.

A következő félévben megkezdődik az önkéntesek toborzása, akik részére képzést hirdetünk. Megkezdődnek programsorozataink is: megrendezzük a Nemzetiségek Napját, megkezdjük a Fiatalok a közéletben előadássorozatot, a Sopianae Közösségépítő Programokat, a TRADE-íció klubfoglalkozásokat és az Intergeneráció Klubsorozatot egyaránt. Eseményeinkről folyamatosan tájékoztatást adunk Egyesületünk facebook oldalán, valamint a www.kozossegekpecsert.hu oldalon.