Ingyenes képzési lehetőség önkéntes munkában résztvevők számára

Napjainkban egyre nagyobb társadalmi értéket képvisel az önkéntes munka. A mai fiatalok már középiskolai tanulmányaik során – a tanterv részeként – végeznek önkéntes feladatokat, amely segíti az új generáció társadalmi problémákra való érzékenységét. Egyedülálló az az ingyenes képzési program, amellyel az önkéntesség iránt érdeklődőket szólítjuk meg.

A Sopianae Kulturális Egyesület az EFOP-1.3.5-16 kódszámú „Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével” című pályázat keretében megvalósuló „Közösségek Pécsért” elnevezésű projektjének célja a közösségi és generációk közötti kohézió erősítése Pécsett, ezek révén pedig a kreatív együtt gondolkodás, továbbá a helyi lakosság intenzívebb bevonása. Cél emellett a helyi közösségek véleményformáló erejének növelése, intenzívebb megjelenése a helyi fejlesztésekben. A projekt potenciális célcsoportját Pécs város teljes lakossága képezi, de ezen belül a fókuszt a 18-35 év közöttiek, valamint az idősek jelentik.

A projekt kiemelt célja az önkéntesség támogatása. Az önkéntesek hatékony feladatellátásának feltétele, hogy az önkéntesek a tevékenységeik végzéséhez szükséges információkat ismerjék, és az önkéntesként végzett munkához kapcsolódó kompetenciáikat fejleszteni tudják, azaz megfelelő felkészítést kapjanak a munkavégzéshez. A Sopianae Kulturális Egyesület ennek érdekében a projekt keretében Ifjúsági önkéntes képzést valósít meg, amely a résztvevők számára ingyenes.

A tréninget az önkéntességben jártas, képzett szociológus, pszichológus, szociálpolitikus szakemberek, valamint meghívott előadók tartják.

A képzésre regisztrálni a következő linken a jelentkezési űrlap kitöltésével lehet:
Regisztráció

A KÉPZÉS CÉLJA

A szakemberek által összeállított tananyag átfogja az önkéntes munka különböző területeit. Az információnyújtás mellett segíti a résztvevőket abban, hogy felismerjék és kibontakoztassák magukban azokat a készségeket és képességeket, amelyek segítségével hatékonyan vehetnek részt önkéntes feladatokban. Mivel az önkéntes lehetőségek nagy része érzékeny társadalmi problémákhoz kapcsolódik, fontosnak tartjuk a megfelelő önismeretet, a jó kapcsolatteremtési képességet, az adekvát konfliktuskezelési és megküzdési stratégiákat.

 • átfogó ismeretek átadása az önkéntesség lehetőségeiről és rendszeréről
 • alapvető ismeretek a szociális ellátórendszerről
 • önkéntes és segítő tevékenységhez szükséges alapvető önismeret megszerzése
 • személyes kompetenciák fejlesztése
 • kompetencia-határok felismerése, segítség kérés- és adás képessége esetmegbeszélő csoportokban
 • teamben való együtt dolgozás képességének fejlesztése

A KÉPZÉS TEMATIKÁJA

 1. Átfogó ismeretek az önkéntesség lehetőségeiről és rendszeréről: az önkéntes adatbázisok használata, önkéntes lehetőségek itthon és külföldön, az önkéntesség szerepe, értéke a társadalomban (4 óra)
 2. Alapvető ismeretek a szociális ellátórendszerről, civil szervezetek tevékenységéről (önkormányzati szociális ellátások, családsegítés, hajléktalan ellátás, gyermekvédelem, gyermekjóléti szolgáltatások, nemzeti és nemzetiségi kulturális értékek és hagyományok ápolása, fenntartható fejlődés és környezetvédelem) (4 óra)
 3. Érzékenyítés, előítéletek (előítéletek pszichológiája, tréninggyakorlatok az előítéletmentességgel kapcsolatban, tolerancia és elfogadás, szerepjátékok) (4 óra)
 4. Motiváció tisztázását elősegítő gyakorlatok (az altruizmus pszichológiája, személyes motivációk feltárása, motivációk tudatosítása, motivációs levél írása) (4 óra)
 5. Önismeret 1. (személyes erősségek és gyengeségek feltárása, tudatosítása, a fejlődés lehetőségei, az erősségekre való építkezés) (4 óra)
 6. Önismeret 2. (önéletrajz készítése, felkészülés az interjúra) (4 óra)
 7. Asszertív kommunikáció a gyakorlatban (egyensúly és partneri viszony megteremtése a kommunikációs partnerrel, hatékony önkifejezés, meggyőzés, érvelés) (4 óra)
 8. Asszertív konfliktuskezelés a gyakorlatban (gyakori konfliktushelyzetek kezelése, nyertesnyertes stratégia alkalmazása, hatékony problémamegoldás konfliktushelyzetekben) (4 óra)
 9. Generációk közötti együttműködés (különböző generációk jellemzői, generációs konfliktusok, különbözőségek kezelése, kölcsönös tisztelet és egymástól való tanulás) (4 óra)
 10. Társadalmi felelősségvállalás (az egyén szerepe a társadalomban, ösztönzés pozitív példák bemutatásán keresztül) (4 óra)
 11. Felkészítés az önkéntesség nehézségeire 1. – Kompetencia határok megtapasztalása, nehéz helyzetek kezelése (szituációs gyakorlatok) (4 óra)
 12. Felkészítés az önkéntesség nehézségeire 2. – Lelkileg megterhelő helyzetek feldolgozása, az önkéntes munkával járó stressz kezelése (4 óra)
 13. Teamben való együttműködés és munka képességének fejlesztése (társas készségek, hatékony kooperáció eszközei a gyakorlatban) (4 óra)
 14. Projektfeladat: egy társadalmilag fontos ügy feldolgozása (témaválasztás és téma kidolgozása 4 fős csoportokban)
 15. Projektfeladat bemutatása, a tapasztalatok megosztása, összefoglalás, zárás

A KÉPZÉS SORÁN MEGSZEREZHETŐ KOMPETENCIÁK

 • Az önkéntességhez kapcsolódó alapvető ismeretek megszerzése
 • Önismeret fejlődése
 • Személyes és szociális kompetenciák fejlődése
 • Érzelmi intelligencia fejlődése
 • Kommunikációs és konfliktuskezelési kompetenciák fejlődése
 • Problémamegoldó készség és együttműködési készség fejlődése

A képzésen a részvétel ingyenes.

A képzésre regisztrálni a következő linken a jelentkezési űrlap kitöltésével lehet:
Regisztráció

Jelentkezési határidő: 2017. szeptember 20.

A képzés helyszíne: Művészetek és Irodalom Háza, Pécs, Széchenyi tér 7-8.
A képzés időpontja: A képzés 2017 októberében előre egyeztetett időpontokban valósul
meg.

Az időpontok egyeztetése a részvevőkkel: 2017. szeptember 25. hétfő 15:00, Művészetek és Irodalom Háza

További információért keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségeken:
Ruszák Miklós
E-mail: miklos.ruszak@mypro.hu
Telefon: 0620 253 7020